Bons camins generalment ben perfilats. Algun tram de laves fàcils i algun tram pedregós. Recorreguts tots inferiors als 10 km llevat del Dia 2 i Dia 4 (13km). Horaris de topoguia entre 3.30 h i 5.50 h, apart cal comptar els temps de les aturades. Desnivells màxims en un dia: + 500 m 1200 m. Veure més detalls en el Dia a dia.